KF sept-16

Knivsta kommunfullmäktige 2016-09-28


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information om järnvägens historia i Knivsta


4 b) Kommunalråden informerar

Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)

4 c) Information från revisorerna


4 d) Granskning av personalrekrytering och kompetensförsörjning, revisionsrapport - anmälan av kommu...


4 e) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)

6. Svar på medborgarförslag 2016:03 - Inrätta offentliga medborgarmöten


5. Ledamöternas frågor

Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KN.NU)

6. Svar på medborgarförslag 2016:03 - Inrätta offentliga medborgarmöten

Förslagsställare x ()
Klas Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Rolf Samuelsson (MP)
Christer Johansson (V)
Gunnar Larsson (SD)

7. Svar på medborgarförslag 2016: 04 - Utred kommunens hantering av markanvisningar

Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Göran Nilsson (M)
Anders Grönvall (S)
Göran Nilsson (M)
Anders Grönvall (S)
Gunnar Larsson (SD)
Christer Johansson (V)
Rolf Samuelsson (MP)

Sammanträdet är ajournerat.


8. Utökad investeringsram för köp av lägenheter

Klas Bergström (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Gunnar Larsson (SD)
Klas Bergström (M)

9. Svar på remiss: Revidering förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län

Klas Bergström (M)

10. Ändring av samverkansavtal om gemensam lönenämnd

Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)

11. Svar på motion 2015:03 från Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) - Ta fram mål och ri...

Kerstin Umegård (MP)
Anders Grönvall (S)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Rolf Samuelsson (MP)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Boo Östberg (C)
Rolf Samuelsson (MP)
Christer Johansson (V)
Kerstin Umegård (MP)
Boo Östberg (C)
Christer Johansson (V)

12. Svar på motion 2016:03 från Lennart Lundberg (KN.NU) - Webbsänd kommunstyrelsens sammanträden

Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Claes Litsner (S)
Christer Johansson (V)
Gunnar Larsson (SD)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Klas Bergström (M)
Anneli Löfling (KN.NU)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Lennart Lundberg (KN.NU)

13. Valärenden

Lars Berglöf ()
Lennart Lundberg (KN.NU)
Alf Ahlstedt (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Alf Ahlstedt (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Claes Litsner (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Alf Ahlstedt (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Alf Ahlstedt (M)
Klas Bergström (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Alf Ahlstedt (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)

14. Anmälan av medborgarförslag


15. Anmälan av motioner


16. Anmälan av interpellationer


15. Anmälan av motioner

Björn-Owe Björk (KD)

16. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.


16. Anmälan av interpellationer

Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Anneli Löfling (KN.NU)

Sammanträdet är slut.