KF febr-19

Knivsta kommunfullmäktige 2019-02-13


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Anmälda beslut och skrivelser


3. Fastställande av dagordning

Gunnar Parnell (SD)

4 a) Anmälda beslut och skrivelser


4 b) Kommunalråden informerar

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)

5. Ledamöternas frågor

Britta Lästh (KNU)
Peter Evansson (S)
Britta Lästh (KNU)
Peter Evansson (S)
Britta Lästh (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)

6. Interpellationer

Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Britt-Louise Gunnar (S)
Peter Evansson (S)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Lotta Wiström (L)
Kerstin Eskhult (C)

Sammanträdet är ajournerat.


7. Övriga valärenden

Gunnar Parnell (SD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lennart Lundberg (KNU)
Anneli Löfling (KNU)

8. Anmälan av motioner


9. Godkännande av detaljplan för Södra AR, etapp 1

Peter Evansson (S)
Gunnar Parnell (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Kerstin Umegård (MP)
Gunnar Parnell (SD)
Björn-Owe Björk (KD)
Kerstin Umegård (MP)
Anna Koskela-Lundén (L)
Rolf Samuelsson (MP)
Hans Nyberg (SD)
Boo Östberg (C)
Björn-Owe Björk (KD)
Rolf Samuelsson (MP)
Britta Lästh (KNU)
Boo Östberg (C)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Boo Östberg (C)
Hans Nyberg (SD)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Gunnar Parnell (SD)
Boo Östberg (C)
Anna Koskela-Lundén (L)

10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa

Peter Evansson (S)
Anneli Löfling (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Lotta Wiström (L)
Björn-Owe Björk (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Jeanette Meland (M)
Gunnar Gidlund (KD)

11. Ombudgetering av medel för närvårdssamverkan

Peter Evansson (S)
Kerstin Eskhult (C)

12. Bokslutsreglering individintegrerade elever

Peter Evansson (S)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)

13. Hantering av kommunens jubilarer - politiker och medarbetare

Peter Evansson (S)

14. Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Anneli Löfling (KNU)

15. Medborgarförslag 2017:04 - Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen

Peter Evansson (S)
Peter Evansson (S)

16. Medborgarförslag 2017:08 - Bygg en båtramp till Mälaren

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)

17. Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Britta Lästh (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)

18. Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU) - Bygg en hängande gångbro över Valloxen

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)

19. Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU) - Inrätta ett naturvårdsråd

Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Kerstin Umegård (MP)
Kerstin Umegård (MP)

20. Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till unga i Knivsta

Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Synnöve Adell (KD)

21. Revidering av riktlinjer och föreskrifter för arkivvården

Peter Evansson (S)

22. Förordnande av borgerlig vigselförrättare

Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)

Sammanträdet är slut.