KF nov-18

Knivsta kommunfullmäktige 2018-11-21


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Anmälda beslut och skrivelser


5. Ledamöternas frågor


6. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut


7. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2018

Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Klas Bergström (M)
Anna Koskela-Lundén (L)
Björn-Owe Björk (KD)

8. Val av kommunfullmäktiges revisorer

Pontus Lamberg (KD)

9. Val av kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande


10. Övriga valärenden

Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Anna Koskela-Lundén (L)
Peter Evansson (S)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Umegård (MP)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)

Sammanträdet är ajournerat.


10. Övriga valärenden

Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lotta Wiström (L)
Gunnar Parnell (SD)
Björn-Owe Björk (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Boo Östberg (C)
Björn-Owe Björk (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Anna Koskela-Lundén (L)
Pontus Lamberg (KD)
Boo Östberg (C)
Christer Johansson (V)
Kerstin Umegård (MP)
Gunnar Parnell (SD)
Kerstin Umegård (MP)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

11. Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020-2022 samt skattesats 2019

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Boo Östberg (C)
Christer Johansson (V)
Kerstin Umegård (MP)
Gunnar Parnell (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Björn-Owe Björk (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Britt-Louise Gunnar (S)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Kerstin Eskhult (C)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Jeanette Meland (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Britt-Louise Gunnar (S)
Christer Johansson (V)

12. Bildande av naturreservat Gredelby hagar och Trunsta träsk

Peter Evansson (S)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)

13. Redovisning 2018 av motioner och medborgarförslag som inte beretts inom ett år


14. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Boo Östberg (C)
Rolf Samuelsson (MP)
Thor Övrelid (M)
Pontus Lamberg (KD)
Boo Östberg (C)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Boo Östberg (C)

15. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Boo Östberg (C)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Synnöve Adell (KD)

16. Införande av taxa för fällning av bostadsnära kommunala träd

Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Britta Lästh (KNU)

17. Utökat verksamhetsområde för vatten m.m. Sågen


18. Utökat verksamhetsområde för vatten m.m. Alsike Nord


19. Redovisning av partistöd 2017


20. Anmälan av motioner


19. Redovisning av partistöd 2017

Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

Sammanträdet är slut.