kf-sept-21

Knivsta kommunfullmäktige 2021-09-22


1. Upprop/registrering


2. Parentation Minnestal över Lars Berglöf (S)


3. Justering


4. Fastställande av dagordning


5 a) Anmälda beslut och skrivelser


5 b) Kommunalråden informerar


6. Ledamöternas frågor


7. Övriga valärenden


8. Anmälan av motioner


9. Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker (OPF-KL 21)


8. Anmälan av motioner


10. Redovisning av partistöd för år 2020


11. Bolagsordning Knivsta kommunhus AB


Sammanträdet är ajournerat.


13. Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet


14. Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt skattesats 2022


Sammanträdet är ajournerat.


14. Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt skattesats 2022


12. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - revidering


15. Svar på motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) - Revidera Knivsta kommuns partistöd till fullmäktige


16. Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) - Bilda ett naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen


17. Motion 2020:11från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning


15. Svar på motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) - Revidera Knivsta kommuns partistöd till fullmäktige


Sammanträdet är slut.