KF Nov-19

Knivsta kommunfullmäktige 2019-11-20


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från Hemvärnet

Bengt-Ivar Fransson (M)
Thor Övrelid (M)
Britt-Louise Gunnar (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Gunnar Orméus (S)

4 b) Anmälda beslut och skrivelser


4 c) Rapport över Knivstaförslag

Peter Evansson (S)

4 d) Kommunalråden informerar

Lennart Lundberg (KNU)

5. Ledamöternas frågor

Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)

6. Interpellationer - Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om diskussionerna om etablering av Lidl i Knivsta

Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)

5. Ledamöternas frågor

Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)

6. Interpellationer - Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om diskussionerna om etablering av Lidl i Knivsta

Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Maria Ahlestål (KNU)
Christer Johansson (V)
Anna Koskela-Lundén (L)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Olivia Bergström (M)
Thor Övrelid (M)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Lotta Wiström (L)
Harriet Swanberg (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Britt-Louise Gunnar (S)

7. Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2019


Sammanträdet är ajournerat.


8. Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2019

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Britt-Louise Gunnar (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)

9. Ändring av VA-taxan - höjning av anläggningsavgifter

Peter Evansson (S)
Rolf Samuelsson (MP)
Per Lindström (KD)
Rolf Samuelsson (MP)
Monica Lövgren (SD)
Kerstin Eskhult (C)
Gunnar Gidlund (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Per Lindström (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Gunnar Gidlund (KD)
Rolf Samuelsson (MP)
Björn-Owe Björk (KD)
Per Lindström (KD)
Björn-Owe Björk (KD)

10.Revidering av avfallstaxa 2020


9. Ändring av VA-taxan - höjning av anläggningsavgifter


10.Revidering av avfallstaxa 2020

Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Thor Övrelid (M)
Anna Koskela-Lundén (L)
Pontus Lamberg (KD)

11. Ny prislista för Hälsohuset 2020

Peter Evansson (S)

12. Biblioteksplan för Knivsta kommun 2019-2023

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Christer Johansson (V)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)

13. Styrdokument för krisberedskap

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)

14. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ

Peter Evansson (S)

Sammanträdet är ajournerat.


14. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)

15. Svar på medborgarförslag 2018:05 - Ansök hos Länsstyrelsen om åtgärder mot förbränningsmotorer i Valloxen

Peter Evansson (S)

16. Svar på motion 2019:04 från Lennart Lundberg (KNU) - Se över reglerna för omställningsersättning

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Kerstin Umegård (MP)
Maria Ahlestål (KNU)
Monica Lövgren (SD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Kerstin Eskhult (C)
Hans Nyberg (SD)
Lennart Lundberg (KNU)
Britt-Louise Gunnar (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Monica Lövgren (SD)
Hans Nyberg (SD)
Christer Johansson (V)

17. Redovisning 2019 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år


18. Övriga valärenden

Birgitta Ljungberg Jansson (C)
Jakob Deremar (SD)

19. Anmälan av motioner