kf-mars-21

Knivsta kommunfullmäktige 2021-03-17


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från Upplandsstiftelsen


4 b) Anmälda beslut och skrivelser


4 c) Kommunalråden informerar


5. Ledamöternas frågor


6. Interpellationer


7. Antagande av detaljplan Södra Ar etapp 1


Sammanträdet är ajournerat.


7. Antagande av detaljplan Södra Ar etapp 1


8. Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag


9. Omarbetade ordningsföreskrifter efter länsstyrelsens beslut att upphäva 13 § och 16 §


10. Motion 2020:01 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) -- Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck


9. Omarbetade ordningsföreskrifter efter länsstyrelsens beslut att upphäva 13 § och 16 §


10. Motion 2020:01 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) -- Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck


11. Tillsättande av en kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet


12. Val av ledamöter till fullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet


13. Övriga valärenden


14. Anmälan av motioner


Sammanträdet är slut.