KF sept-19

Knivsta kommunfullmäktige 2019-09-18


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Anmälda beslut och skrivelser


4 b) Kommunalråden informerar

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Boo Östberg (C)

5. Ledamöternas frågor


6. Mål och budget 2020 med planeringsramar 2021-2023 samt skattesats 2020

Peter Evansson (S)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Kerstin Eskhult (C)
Thor Övrelid (M)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Olivia Bergström (M)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Maria Fornemo (V)
Monica Lövgren (SD)
Lennart Lundberg (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Britt-Louise Gunnar (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Britt-Louise Gunnar (S)
Synnöve Adell (KD)
Boo Östberg (C)
Hans Nyberg (SD)
Lotta Wiström (L)
Gunnar Parnell (SD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Pontus Lamberg (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Pontus Lamberg (KD)
Per Lindström (KD)
Synnöve Adell (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Claes Litsner (S)
Pontus Lamberg (KD)
Jacob Risberg (MP)
Pontus Lamberg (KD)
Harriet Swanberg (S)
Hans Nyberg (SD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Anna Koskela-Lundén (L)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Maria Fornemo (V)
Pontus Lamberg (KD)
Maria Fornemo (V)
Britt-Louise Gunnar (S)
Lotta Wiström (L)
Synnöve Adell (KD)
Lotta Wiström (L)
Synnöve Adell (KD)
Christer Johansson (V)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Synnöve Adell (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Thor Övrelid (M)
Gunnar Parnell (SD)
Christer Johansson (V)
Harriet Swanberg (S)
Pontus Lamberg (KD)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Dag Dacke (KNU)
Kerstin Eskhult (C)
Lotta Wiström (L)
Kerstin Eskhult (C)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Thor Övrelid (M)
Britt-Louise Gunnar (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Anna Koskela-Lundén (L)
Monica Lövgren (SD)
Christer Johansson (V)
Britta Lästh (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Synnöve Adell (KD)
Gunnar Parnell (SD)
Jacob Risberg (MP)
Britt-Louise Gunnar (S)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Gunnar Parnell (SD)
Lennart Lundberg (KNU)
Britt-Louise Gunnar (S)
Dag Dacke (KNU)
Gunnar Parnell (SD)
Lotta Wiström (L)
Pontus Lamberg (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Dag Dacke (KNU)

Sammanträdet är ajournerat.


7. Budget för kommunfullmäktiges revisorer 2020


8. Motion 2018:06 från Kerstin Umegård och Rolf Samuelsson (MP) - Hantering av kommunal mark

Kerstin Umegård (MP)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Rolf Samuelsson (MP)
Pontus Lamberg (KD)

9. Svar på motion från Pontus Lamberg (KD). Björn-Owe Björk (KD) och Synnöver Adell (KD) 2019:01 - Minskade barngrupper i förskolan

Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)

10. Medborgarförslag 2018:07 - Bygg en park för skateboard, inlines och sparkcykel under Gredelbybron


11. Utökning av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten - fastigheten Gredelby 2:114

Peter Evansson (S)

12. Ändring av detaljplan Alsike Nord etapp 1, för del av Vrå 1:791 - antagande

Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Christer Johansson (V)
Hans Nyberg (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lennart Lundberg (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)

13. Hemställan om justering av taxa för myndighetsutövning, Brandkåren Attunda


14. Hemställan från Brandkåren Attunda om omsättning av befintliga lån i Kommuninvest samt ny upplåning

Peter Evansson (S)

15. Nytt samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets kommuner för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Peter Evansson (S)

16. Utvärdering av redovisat partistöd 2018 och utbetalning av partistöd 2020

Peter Evansson (S)

17. Borgerlig vigselförrättare och borgerlig begravningsförättare

Peter Evansson (S)

18. Sammanträdestider 2020

Peter Evansson (S)

19. Prislista för kommunens uthyrningsbara lokaler

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Britta Lästh (KNU)
Christer Johansson (V)
Dag Dacke (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Dag Dacke (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Harriet Swanberg (S)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Dag Dacke (KNU)
Kerstin Umegård (MP)
Dag Dacke (KNU)
Peter Evansson (S)
Per Lindström (KD)
Christer Johansson (V)
Britta Lästh (KNU)
Pontus Lamberg (KD)

20. Övriga valärenden

Birgitta Ljungberg Jansson (C)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Anna Koskela-Lundén (L)

21. Anmälan av motioner


Sammanträdet är slut.