KF april-16

Knivsta kommunfullmäktige 2016-04-27


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från SKL om e-tjänster


4 b) Kommunalråden informerar

Klas Bergström (M)
Björn-Owe Björk (KD)

4 c) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

Kerstin Umegård (MP)
Klas Bergström (M)
Kerstin Umegård (MP)
Klas Bergström (M)

Ajournering för allmänhetens frågestund


7. Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunfullmäktiges ordförande om långsam omräkning ...

Björn-Owe Björk (KD)
Kenneth Gunnar (KN.NU)
Björn-Owe Björk (KD)
Kenneth Gunnar (KN.NU)

8. Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled


9. Svar på medborgarförslag 2015:21 om vänort i Rumänien

Klas Bergström (M)
Rolf Samuelsson (MP)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Klas Bergström (M)
Rolf Samuelsson (MP)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Lennart Lundberg (KN.NU)

10. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2015


Sammanträdet är ajournerat.


11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2015

Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Göran Nilsson (M)
Christer Johansson (V)
Göran Nilsson (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Christer Johansson (V)
Göran Nilsson (M)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Boo Östberg (C)
Anders Eskhult (C)
Britta Lästh (KN.NU)
Christer Johansson (V)

12. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna


13. Revidering av Knivstabostäders bolagsordning, aktieantal


14. Svar på motion 2015:11 från Gunnar Larsson och Augustus Jackson (SD) om att avskaffa oppositions...

Klas Bergström (M)
Kerstin Umegård (MP)
Gunnar Larsson (SD)
Björn-Owe Björk (KD)
Gunnar Larsson (SD)
Björn-Owe Björk (KD)
Gunnar Larsson (SD)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Anders Grönvall (S)

15. Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, pyrotekniska varor


16. Valärenden


17. Amälan av medborgarförslag


18. Anmälan av motioner


19. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.