KF Feb-20

Knivsta kommunfullmäktige 2020-02-12


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från barnrättsorganisationen Ecpat

Kerstin Umegård (MP)
Pontus Lamberg (KD)

4 b) Anmälda beslut och skrivelser


4 c) Rapport över Knivstaförslag som diarieförts för hantering i kommunen


4 d) Kommunalråden informerar

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)

5. Ledamöternas frågor

Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Claes Litsner (S)

6. Interpellationer

Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Britt-Louise Gunnar (S)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)

Sammanträdet är ajournerat.


6. Interpellationer

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Dag Dacke (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Hans Nyberg (SD)
Monica Lövgren (SD)
Per Lindström (KD)
Christer Johansson (V)
Britta Lästh (KNU)
Harriet Swanberg (S)
Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Dag Dacke (KNU)
Thor Övrelid (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Thor Övrelid (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Claes Litsner (S)
Monica Lövgren (SD)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Claes Litsner (S)

7. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Hans Nyberg (SD)
Lotta Wiström (L)
Peter Evansson (S)

7 b) Extra ärende - Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna


8. Ombudgetering av medel för serveringstillstånd

Peter Evansson (S)

9. Ny prislista för simskola på Hälsohuset

Peter Evansson (S)

10. Utökning av investeringsplan verksamhetsår 2020

Peter Evansson (S)
Thor Övrelid (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)

11. Övriga valärenden


12. Anmälan av motioner


Sammanträdet är slut.