KF april-19

Knivsta kommunfullmäktige 2019-04-24


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från Polisen

Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)

4 b) Anmälda beslut och skrivelser


4 c) Kommunalråden informerar

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)

5. Ledamöternas frågor

Björn-Owe Björk (KD)
Kerstin Eskhult (C)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Gunnar Parnell (SD)
Peter Evansson (S)
Gunnar Parnell (SD)
Peter Evansson (S)
Gunnar Parnell (SD)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Bengt-Ivar Fransson (M)

6. Interpellationer

Björn-Owe Björk (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Pontus Lamberg (KD)
Olivia Bergström (M)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Thor Övrelid (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Gunnar Parnell (SD)
Synnöve Adell (KD)
Kerstin Umegård (MP)
Anneli Löfling (KNU)
Monica Lövgren (SD)
Lotta Wiström (L)
Elin Hemmingsson (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Claes Litsner (S)
Claes Litsner (S)
Peter Evansson (S)
Hans Nyberg (SD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Harriet Swanberg (S)
Thor Övrelid (M)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Christer Johansson (V)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Gunnar Parnell (SD)
Synnöve Adell (KD)
Boo Östberg (C)
Hans Nyberg (SD)
Lennart Lundberg (KNU)
Thor Övrelid (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Britta Lästh (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

7. Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2018


8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2018

Peter Evansson (S)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Kerstin Eskhult (C)
Thor Övrelid (M)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Kerstin Eskhult (C)
Thor Övrelid (M)
Per Lindström (KD)
Boo Östberg (C)
Göran Nilsson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda

Anneli Löfling (KNU)
Birgitta Ljungberg Jansson (C)

20. Övriga valärenden

Birgitta Ljungberg Jansson (C)

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda


10. Fastighetsköp - Köp av kommunhuset på Centralvägen 18

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Thor Övrelid (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Göran Nilsson (M)
Erik Kronqvist (L)
Gunnar Parnell (SD)

11. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna

Peter Evansson (S)

12. Ombudgetering av medel för kulturskolan och ungdomsverksamheten


13. Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Knivsta kommun


14. Taxa för uppställning av mobil matvagn på allmän platsmark

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Thor Övrelid (M)
Gunnar Parnell (SD)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Britta Lästh (KNU)
Jacob Risberg (MP)

15. Återrapport av initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018