KF april-17


Knivsta kommunfullmäktige 2017-04-26


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från Arlandaregionen

Anders Grönvall (S)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Thor Övrelid (M)

4 b) Kommunalråden informerar

Klas Bergström (M)

4 c) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

Kerstin Umegård (MP)
Anders Eskhult (C)
Kerstin Umegård (MP)
Anders Eskhult (C)
Kerstin Umegård (MP)
Anders Eskhult (C)
Anneli Löfling (KNU)
Klas Bergström (M)
Anneli Löfling (KNU)
Klas Bergström (M)
Anneli Löfling (KNU)
Klas Bergström (M)

6 a) Interpellationer - Interpellation från Rolf Samuelsson till Klas Bergström om arbetsmiljön på...

Rolf Samuelsson (MP)
Klas Bergström (M)
Rolf Samuelsson (MP)
Maria Fornemo (V)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Anders Grönvall (S)
Malin Tollbom (V)
Rolf Samuelsson (MP)
Peter Evansson (S)
Britta Lästh (KNU)
Claes Litsner (S)

6 b) Interpellationer - Interpellation från Anders Grönvall (S) till samhällsutvecklingsnämndens ord...

Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Britta Lästh (KNU)
Anders Grönvall (S)
Claes Litsner (S)
Klas Bergström (M)
Kerstin Umegård (MP)
Göran Nilsson (M)
Anders Grönvall (S)
Peter Evansson (S)
Anders Eskhult (C)
Lennart Lundberg (KNU)

7. Svar på medborgarförslag 2016:02 om konstsnö på elljusspåret

Klas Bergström (M)
Britta Lästh (KNU)

8. Svar på motion 2015:06 från Christer Johansson (V) och Sara Antell (MP) - Gör Gredelby hagar och ...

Klas Bergström (M)
Kerstin Umegård (MP)
Björn-Owe Björk (KD)
Kerstin Umegård (MP)
Maria Fornemo (V)
Anders Grönvall (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Anders Eskhult (C)

9. Svar på motion 2016:09 från Gunnar Larsson (SD) om hantering av markanvisningar

Klas Bergström (M)
Göran Nilsson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Björn-Owe Björk (KD)

10. Svar på motion 2016:10 från Britta Lästh (KNU) - Inför "Grön rutt" i Knivsta kommun

Klas Bergström (M)
Britta Lästh (KNU)
Malin Tollbom (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Boo Östberg (C)

11. Revisionsberättelse och revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2016


12. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2016

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Claes Litsner (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Anders Eskhult (C)
Göran Nilsson (M)
Kerstin Umegård (MP)
Kerstin Umegård (MP)
Malin Tollbom (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Maria Fornemo (V)
Anders Grönvall (S)
Claes Litsner (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Anders Eskhult (C)
Boo Östberg (C)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Jacobina Silén (M)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Sten Arnekrans (M)
Kerstin Eskhult (C)
Claes Litsner (S)
Anders Eskhult (C)

13. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna


14. Höjning av taxor för Hälsohuset, bad och gym


15. Tillsättande av kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet inför mandat...


14. Höjning av taxor för Hälsohuset, bad och gym

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Claes Litsner (S)
Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)

15. Tillsättande av kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet inför mandat...

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Malin Tollbom (V)
Anders Grönvall (S)
Britta Lästh (KNU)
Klas Bergström (M)
Björn-Owe Björk (KD)

16. Valärenden

Lars Berglöf ()

17. Anmälan av medborgarförslag


18. Anmälan av motioner


19. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.