KF jan-17

Knivsta kommunfullmäktige 2017-01-25


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information om revideringen av rutinen för barnkonsekvensanalys


4 b) Information från revisionen


4 c) Kommunalråden informerar

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)

4 d) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Claes Litsner (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Claes Litsner (S)
Peter Evansson (S)
Göran Nilsson (M)
Peter Evansson (S)
Göran Nilsson (M)

6. Interpellationer

Christer Johansson (V)
Klas Bergström (M)
Malin Tollbom (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Ninel Jansson (S)
Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Claes Litsner (S)
Dag Dacke (KNU)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Christer Johansson (V)
Kerstin Umegård (MP)
Claes Litsner (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)

7. Anslutning av Knivstas allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet

Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Per Lindström (KD)
Boo Östberg (C)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Claes Litsner (S)
Per Lindström (KD)
Boo Östberg (C)
Claes Litsner (S)

8. Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2017


9. Godkännande och upplåning och kommunal borgen Brandkåren Attunda


10. Valärenden


11. Anmälan av medborgarförslag


12. Anmälan av motioner


13. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.