KF okt-17

Knivsta kommunfullmäktige 2017-10-24


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Kommunalråden informerar

Klas Bergström (M)

4 b) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

Boo Östberg (C)
Boo Östberg (C)
Boo Östberg (C)
Rolf Samuelsson (MP)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Anders Grönvall (S)
Tina Jalo Thorén (S)
Göran Nilsson (M)
Tina Jalo Thorén (S)
Göran Nilsson (M)
Tina Jalo Thorén (S)

9. Valärenden


6. Svar på motion 2017:03 från Anders Grönvall (S) - Utred en trähuspolicy

Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Anders Grönvall (S)
Dag Dacke (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Anders Grönvall (S)

7. Svar på motion 2017:05 från S, KNU, MP V - Ansök om Fairtrade City-diplomering

Klas Bergström (M)
Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Göran Nilsson (M)
Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Alf Ahlstedt (M)
Per Lindström (KD)
Kerstin Umegård (MP)
Björn-Owe Björk (KD)
Göran Nilsson (M)
Christer Johansson (V)
Klas Bergström (M)
Kerstin Umegård (MP)
Dag Dacke (KNU)
Rolf Samuelsson (MP)
Göran Nilsson (M)
Rolf Samuelsson (MP)
Björn-Owe Björk (KD)
Malin Tollbom (V)
Per Lindström (KD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Göran Nilsson (M)
Dag Dacke (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)

8. Förlängt förordnande av vigselförrättare


10. Anmälan av medborgarförslag


11. Anmälan av motioner


12. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.