KF april-18

Knivsta kommunfullmäktige 2018-04-18


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Föredrag från Årets Knivstabo 2017, Christer Eriksson


4 b) Kommunalråden informerar


4 c) Svar på revisionsrapport - Granskning av ekonomistyrningen, långsiktig finansiell planering


4 d) Svar på revisionsrapport - Granskning av IT- och informationssäkerhet inom samverkansnämnden


4 e) Anmälan av revisionsrapport - Granskning av lönehanteringen i den gemensamma lönenämnden


4 f) Anmälda beslut och skrivelser


5. Ledamöternas frågor

Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)

6. Medborgarförslag 2017:06 - Gör om Sågverkstorget till en stor välutrustad lekpark

Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)

5. Ledamöternas frågor

Lennart Lundberg (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Klas Bergström (M)
Gunnar Larsson (SD)
Klas Bergström (M)
Gunnar Larsson (SD)

6. Medborgarförslag 2017:06 - Gör om Sågverkstorget till en stor välutrustad lekpark

Christer Johansson (V)
Klas Bergström (M)
Synnöve Adell (KD)
Lennart Lundberg (KNU)

7. Revisionsberättelse samt revisionsrapport - Granskning av årsredovisning för år 2017


Sammanträdet är ajournerat.


8. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2017

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Claes Litsner (S)
Sten Arnekrans (M)
Christer Johansson (V)
Gunnar Orméus (S)
Christer Johansson (V)
Gunnar Orméus (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Rolf Samuelsson (MP)
Göran Nilsson (M)
Claes Litsner (S)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Dag Dacke (KNU)
Rolf Samuelsson (MP)
Göran Nilsson (M)
Britta Lästh (KNU)
Dag Dacke (KNU)
Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Rolf Samuelsson (MP)
Britta Lästh (KNU)
Per Lindström (KD)

9. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna

Britta Lästh (KNU)

10. Motion 2017:04 från Malin Tollbom (V) - Försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag

Björn-Owe Björk (KD)
Klas Bergström (M)
Malin Tollbom (V)
Göran Nilsson (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Malin Tollbom (V)
Dag Dacke (KNU)
Boo Östberg (C)
Christer Johansson (V)
Sten Arnekrans (M)
Malin Tollbom (V)
Christer Johansson (V)
Sten Arnekrans (M)
Christer Johansson (V)
Per Lindström (KD)
Dag Dacke (KNU)
Boo Östberg (C)
Malin Tollbom (V)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Christer Johansson (V)
Dag Dacke (KNU)

11. Ombudgetering av medel för flyktingsamordning från kommunstyrelsen till socialnämnden


12. Valärenden


13. Anmälan av medborgarförslag


14. Anmälan av motioner


15. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.