kf-febr-21

Knivsta kommunfullmäktige 2021-02-10


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Anmälda beslut och skrivelser


4 b) Kommunalråden informerar


5. Ledamöternas frågor


6. Interpellationer


7. Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Par...


8. Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil Sjögrens väg/For...


9. Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Par...


10. Motion 2020:0g från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindströ...


11. Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) -- Inrätta en fritidsbank i CI...


12. Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för funktionshindrade barn


13. Övriga valärenden


14. Anmälan av motioner