KF mars-17

Knivsta kommunfullmäktige 2017-03-08


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Kommunalråden informerar

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)

4 b) Övriga anmälningsärenden


5. Ledamöternas frågor

Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)
Anders Grönvall (S)
Klas Bergström (M)

6. Interpellationer - Interpellation från Claes Litsner (S) till utbildningsnämndens ordförande om ...

Claes Litsner (S)

5. Ledamöternas frågor

Claes Litsner (S)
Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Anneli Löfling (KNU)
Klas Bergström (M)
Anneli Löfling (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Boo Östberg (C)
Britta Lästh (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Boo Östberg (C)
Britta Lästh (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Klas Bergström (M)
Britta Lästh (KNU)
Klas Bergström (M)
Britta Lästh (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Klas Bergström (M)

6. Interpellationer - Interpellation från Claes Litsner (S) till utbildningsnämndens ordförande om ...

Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Peter Evansson (S)
Kerstin Eskhult (C)
Claes Litsner (S)
Christer Johansson (V)
Claes Litsner (S)

Sammanträdet är ajournerat.


7. Mål och budget 2017, revidering

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Klas Bergström (M)
Claes Litsner (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Anders Grönvall (S)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Anders Grönvall (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Anders Grönvall (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Rolf Samuelsson (MP)

8.Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län, hemställan från Enköpings kommun


9. Antagande av ny förbundsordning för Samordningsförbundet i Uppsala län

Klas Bergström (M)

10. Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB

Klas Bergström (M)
Gunnar Orméus (S)
Christer Johansson (V)
Rolf Samuelsson (MP)

11. Ansökan om kommunal borgen 2016 Knivstavatten AB


12. Höjning av parkeringsavgifter, pendlarparkeringar

Klas Bergström (M)
Peter Evansson (S)
Oscar Hahne (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Christer Johansson (V)
Per Lindström (KD)
Anders Grönvall (S)
Per Lindström (KD)
Rolf Samuelsson (MP)
Anneli Löfling (KNU)
Anders Grönvall (S)
Britta Lästh (KNU)
Björn-Owe Björk (KD)
Klas Bergström (M)
Per Lindström (KD)

13. Kommunfullmäktiges program för uppföljning av utförare 2015-2018


14. Valärenden


15. Anmälan av medborgarförslag


16. Anmälan av motioner


17. Anmälan av interpellationer


Sammanträdet är slut.