KF mars-20

Knivsta kommunfullmäktige 2020-03-25


1. Upprop/registrering


Knivsta kommunfullmäktige 2020-03-25


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning

Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)
Britta Lästh (KNU)
Lotta Wiström (L)
Monica Lövgren (SD)
Per Lindström (KD)
Peter Evansson (S)
Harriet Swanberg (S)
Boo Östberg (C)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)

Sammanträdet är ajournerat.


3. Fastställande av dagordning

Pontus Lamberg (KD)
Britta Lästh (KNU)
Christer Johansson (V)

4 a) Anmälda beslut och skrivelser


6 b) Ändrad arbetsordning i kommunfullmäktige för att tillåta distanssammanträden

Peter Evansson (S)

7. Omförhandling av fyrspårsavtalet med staten

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Lotta Wiström (L)
Monica Lövgren (SD)
Britta Lästh (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Per Lindström (KD)
Christer Johansson (V)
Monica Lövgren (SD)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Kerstin Umegård (MP)
Per Lindström (KD)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Harriet Swanberg (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Per Lindström (KD)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Monica Lövgren (SD)
Per Lindström (KD)
Pontus Lamberg (KD)
Britta Lästh (KNU)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Monica Lövgren (SD)

8. Inriktningsbeslut - Effektiv och nära vård 2030

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Boo Östberg (C)
Lennart Lundberg (KNU)
Lotta Wiström (L)
Björn-Owe Björk (KD)
Monica Lövgren (SD)

9. Egenavgifter hemsjukvård

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)

Sammanträdet är ajournerat.


10. Avgift för ledsagning enligt socialtjänstlagen

Peter Evansson (S)

11. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2019

Peter Evansson (S)
Björn-Owe Björk (KD)
Christer Johansson (V)
Britta Lästh (KNU)

12. Motion 2019:03 från Lennart Lundberg (KNU) - Sätt in självsläckande strömbrytare i kommunhuset

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)

13. Reglemente för intern kontroll i Knivsta kommun

Peter Evansson (S)

14. Förslag till föreskrift om avgifter för registreringslotterier enligt spellagen (2018:1138)

Peter Evansson (S)

15. Övriga valärenden

Lotta Wiström (L)
Christer Johansson (V)

16. Anmälan av motioner