KF maj-19

Knivsta kommunfullmäktige 2019-05-22


1. Upprop/registrering


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 a) Information från Årets Knivstabo 2018


Sammanträdet är ajournerat.

Peter Evansson (S)

4 b) Anmälda beslut och skrivelser


4 c) Kommunalråden informerar

Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)

5. Ledamöternas frågor

Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)
Monica Lövgren (SD)
Peter Evansson (S)

6. Fråga om ansvarsfrihet, Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Peter Evansson (S)
Peter Evansson (S)

7. Fråga om ansvarsfrihet, Samordningsförbundet i Uppsala län

Pontus Lamberg (KD)
Britt-Louise Gunnar (S)
Göran Nilsson (M)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Lennart Lundberg (KNU)
Göran Nilsson (M)
Britt-Louise Gunnar (S)

8. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i centrumplaneringen

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Peter Evansson (S)

9. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn

Christer Johansson (V)
Peter Evansson (S)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)

Sammanträdet är ajournerat.


10. Motion 2019:02 från Pontus Lamberg (KD) - Högtidlighåll fallet av Berlinmuren

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Göran Nilsson (M)
Christer Johansson (V)
Gunnar Gidlund (KD)
Britt-Louise Gunnar (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Gunnar Parnell (SD)
Pontus Lamberg (KD)

11. Svar på medborgarförslag 2018:03 - Förbjud fyrverkerier i Knivsta kommun


12. Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2...

Peter Evansson (S)

13. Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun 2019-2025

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Peter Evansson (S)
Britta Lästh (KNU)

14. Medarbetarpolicy


15. Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta ...


14. Medarbetarpolicy

Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Christer Johansson (V)

15. Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta ...

Peter Evansson (S)

16. Hemställan om utökad låneram för Kommunalförbundet Norrvatten

Peter Evansson (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Per Lindström (KD)

17. Övriga valärenden


18. Anmälan av motioner

Peter Evansson (S)

Sammanträdet är slut.