kf juni-21

Knivsta kommunfullmäktige 2021-06-09


1. Upprop/registrering


2. Justering


4 a) Årets Knivstabo 2021


4 b) Knivsta kommuns hyllning till duktiga ungdomar


2. Justering


3. Fastställande av dagordning


4 c) Information från Norrvatten


3. Fastställande av dagordning


4 d) Anmälda beslut och skrivelser


4 e) Kommunalråden informerar


5. Ledamöternas frågor


4 c) Information från Norrvatten


6. Övriga valärenden


7. Anmälan av motioner


8. Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlu...


9. Motion 2020:14 från Lennart Lundberg (KNU) -- Planera för ytterligare en kommunal badplats i Kniv...


10. Policy för medborgardialog


11. Näringslivsstrategi för Knivsta kommun


12. Styrmodell för Knivsta kommun


11. Näringslivsstrategi för Knivsta kommun


12. Styrmodell för Knivsta kommun


13. Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet


14. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna -- utökade möjligheter till distanssamman...


15. Reviderad arbetsordning för fullmäktige -- utökade möjligheter till distanssammanträden


16. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten


17. Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2022


Sammanträdet är slut.


Sammanträdet är ajournerat.